Телефон за поръчки: 0893 36 38 58

Паразити при котките


Котешка тения
(Токсоплазмоза, Toxoplasma gondii)

Заболяването, обозначавано популярно (и неточно) като "котешка тения", се нарича всъщност токсоплазмоза и е най-известното от зоонозните болести, с които човек може да се зарази от котките. При това са доста заблудите, свързани както със самата болест, така и с ролята на котките в нейното разпространение.
Терминът "токсоплазмоза" се използа за описване на едно заболяване, предизвикано от микроскопични едноклетъчни паразити от типа кокцидии - Toxoplasma gondii. Такива микроорганизми са широко разпространени по цял свят. Toxoplasma gondii е умело адаптиращ се паразит, но при извършване на редовни профилактични действия рядко предизвиква сериозни заболявания.
Специфичното на токсоплазмата от вида gondii се състои в това, че макар да може да зарази практически всяко топлокръвно животно, за извършване на пълен жизнен цикъл са й необходими именно котките. И макар те да играят важна роля в жизнения цикъл и епидемиологията на инфекцията Toxoplasma gondii, заразяването на човека рядко идва непосредствено от тях. Най-често инфекцията попада в организма в резултат на употребата на недостатъчно термично обработено месо, което съдържа паразитите.
При хората с нормално функционираща имунна система симптомите на токсоплазмозата обикновено са слабо изразени или съвсем незабележими. Често представляват признаци, които съпровождат и обикновен грип. Токсоплазмозата протича по-тежко при хора, чиято имунна система е отслабена по различни причини. Групите с повишен риск за тежка токсоплазмоза включват:
- плод в майката по време на вътрешноутробното развитие;
- малки деца;
- престарели хора;
- бременни жени (поради рисковете за бъдещето дете);
- хора с потисната имунна система - например, подложените на противоракова терапия, болните от СПИН, приемащите имунодепресанти при присаждане на органи и т. н.
За хората от рисковите групи заразяването с токсоплазми може да предизвика тежки заболявания, включително енцефалит (мозъчно възпаление), аборти, мъртвородени деца, вродени пороци в развитието (в това число умствена изостаналост) и други проблеми с нервната система и зрение.
Макар заразяването на котките с Toxoplasma gondii рядко да води до сериозни заболявания при тях, понякога симптомите може да бъдат забележими. Такива са:
- повишена температура;
- загуба на апетит;
- отслабване;
- отпадналост;
- пневмония, съпроводена със затруднено дишане;
- възпаление на очите;
- чернодробни заболявания (хепатит);
- неврологични проблеми (например, тремор или конвулсии).
Токсоплазмозата най-често се наблюдава у котки, които имат достъп до улицата и водят активен ловен живот, както и при такива, които ядат сурово или недостатъчно термично обработено месо. Според статистиката, в зависимост от начина на живот, от 20 до 60% от всички котки са инфектирани с Toxoplasma gondii - но само в неголяма част се наблюдават симптоми на токсоплазмоза.
По подобен начин стоят нещата и при хората - над 500 милиона души по цял свят са заразени с токсоплазми, но при повечето от тях симптомите й остават скрити и не се проявяват. При това в различните страни ситуацията е различна. Например, в САЩ и Великобритания с токсоплазма са заразени 20-30% от населението, а във Франция и Германия - до 80%. Организмът на хората, инфектирани с Toxoplasma gondii, започва да произвежда антитела против тези микроорганизми, което позволява да бъдат открити при изследвания на кръвта.
Ако котката се зарази с Toxoplasma gondii, тя вероятно ще си остане заразена цял живот. Паразитите може да съществуват в микроскопични кисти, които се образуват в тъканите на тялото (обикновено в мускулите), където дълго време може да останат в латентно състояние на покой, без да предизвикват имунна реакция.
Жизненият цикъл на Toxoplasma gondii е доста сложен и включва два типа приемници: окончателен (котки, в това число диви породи) и междинен (други животни).
Котките (домашни и диви) са окончателни приемници, тоест, представляват животни, в чийто организъм Toxoplasma gondii се размножава - образуват се овоцити (яйца) на паразитите, които после заедно с фекалиите попадат в околната среда.
Повечето котки се заразяват с токсоплазми от месо, което съдържа кисти на Toxoplasma gondii -това може да е сурово или недостатъчно термично обработено месо; често и месо, което котката си е придобила чрез свой лов, обикновено на гризачи, главно мишки. Няколко дни след заразяването тя започна да отделя с фекалиите си милиони овоцити на токсоплазмата. Овоцитите се отделят кратко време, обикновено около 2 седмици, след което имунната система на котка прекратява образуването им. Не е характерно повторната поява на овоцити на токсоплазмата във фекалиите на животното - а ако все пак се случи, броят им е много по-малък. Дори лекарствената терапия, която потиска имунната система, рядко причинява повторно образуване на овоцити.
Различни други топлокръвни бозайници, включително човекът, може да се окажат в ролята на междинни приемници на Toxoplasma gondii. Но, след като зарази междинния приемник, в него токсоплазмата никога не образува овоцити. Ето защо, заразяването с тях може да стане не чрез междинен приемник, а по един от следните 2 начина:
- чрез овоцити в котешките фекалии. Заразяването става не веднага. Отначало протича процес, наричан "спорулация" (образуване на спори), който отнема от 1 до 5 денонощия. Овоцитите са много жизнени и се запазват в почва или вода над 18 месеца;
- чрез овоцити, намиращи се в кисти в тъканите на други животни. Човек нерядко консумира недостатъчно термично обработено месо и така може да се зарази с "котешка тения" дори, без изобщо да е докосвал котка.
След заразяването на междинния приемник, паразитът се разпространява известно време в него във вид на тахизоити (струпвания на голям брой микроорганизми), както и при котката - а след формирането на имунна реакция от страна на организма, образува в тъканите му кисти с брадизоити (струпвания на много паразити, обвити със здрава обвивка). В редките случаи, когато инфекцията попадне в организъм с вече отслабен имунитет, поради което имунният отговор не може да бъде ефективен, тахизоитите продължават да се увеличават, предизвиквайки тежки възпаления и болестни симптоми.
Има риск заразяването на жена с Toxoplasma gondii по време на бременност да доведе до разпространение на инфекцията върху плода. В същото време, ако заразяването е станало преди началото на бременността, няма опасност плодът да бъде заразен.
Приблизително при 20-50% от жените, заразени по време на бременността, токсоплазмата се разпространява и върху бъдещото дете. В много случаи, дори при заразяване на плода, не се наблюдават никакви признаци на болестта. Но понякога, ако инфектирането се е случило в началото на бременността, то може да доведе до аборт, поява на вродени пороци на развитието, неврологични и очни проблеми.
В повечето случаи човек се заразява с "котешка тения" (токсоплазма) по 2 начина:
- чрез овоцити от околната среда (например, при контакти с почва, съдържаща спорулирани овоцити, или при консумация на заразени плодове и зеленчуци);
- чрез месо, в което се намират кисти с овоцити на токсоплазма.
Най-опасно е да се консумира прясно месо. При замразяване на месото повече токсоплазми в кисти загиват.
Други варианти на заразяване се срещат по-рядко. Сред тях са:
- с вода, съдържаща спорулирани овоцити на токсоплазмата;
- с прясно (непастьоризирано) козе мляко;
- по въздуха с прах, съдържащ спори.
Смята се, че човек не може да се зарази с "котешка тения" при ухапвания и драскотини от котка. Изследванията показват, че контактите със заразени котки и техни собственици не увеличават риска от заразяване с Toxoplasma gondii.
Спори от токсоплазми присъстват доста рядко във фекалиите на котките. В изследване на над двеста котки е установено, че около 25% от тях са заразени с Toxoplasma gondii, но в фекалиите на нито едно животно не били открити овоцити.
Сред ветеринарите, които лекуват котки, разпространеността на токсоплазмозата не надвишава средностатическата при хората, които изобщо нямат котки.
Контактите с котки имат крайно ниско (или въобще нямат никакво) влияние върху вероятно заразяване с "котешка тения".
Много по-рискована е храната, която консумираме. Употребата на сурово или недостатъчно термично обработено месо (варено, печено, пържено) значително увеличава риска от заразяване.
Не е опасно да се галят котки, при такива занимания не се предава инфекция. Дори ако ооцисти присъстват във фекалиите на котката, те не може да бъдат открити върху козината. Рискът от заразяване с токсоплазмоза директно от котка е малък. По-голям е само при децата, играещи в пясък; там винаги може да има спори на токсоплазма.
Повечето хора се заразяват с токсоплазма чрез храната. Обикновено това става от месо, което не е преминало добра термообработка, като най-чести са случаите с козе, свинско и овче.
Постоянно се появяват нови, високозаразни щамове на Toxoplasma gondii, които са способни да се предават сред междинните приемници без участието на котки. Във връзка с това някои учени смятат, че котките играят все по-малка роля в разпространението на токсоплазмозата.
Как да се избягва заразяването с токсоплазмоза от котки?
Макар, че по принцип рискът от заразяване с Toxoplasma gondii директно чрез котки е нисък, той може да бъде още намален и (или) да се минимализират последиците от инфектиране, като се изпълнят някои простички препоръки:
- хората от рискови групи (деца, бременни жени, с понижен имунитет) не бива да контактуват с тоалетнтите сандъчета на котките;
- тоалетното сандъче на котката трябва да се почиства всеки ден с цел овоцитите да нямат време за спорулация (да станат способни да пренасят инфекцията), докато се намират в сандъчето;
- при почистване на тоалетното сандъче трябва да се използват ръкавици, а след почистването непременно да се измият ръцете;
- тоалетното сандъче на котката трябва да бъде редовно измивано с миещи препарати и гореща вода;
- отпадъците от тоалетното сандъче трябва да се поставят в херметични пакети;
- при работа в градината трябва да се използват ръкавици. Измивайте си ръцете, особено след контакт с почва, защото в нея може да има спори на токсоплазми;
- след готвенето на храна, особено месо, ръцете трябва да се измиват старателно;
- плодовете и зеленчуците преди ядене трябва да се измиват старателно, за да се отстранят овоцитите от тяхната повърхност;
- всички повърхности, използвани в процеса на приготвяне на храната, трябва да се мият с препарати преди и след това;
- месото трябва да се готви при температура не по-ниска от 58 градуса в продължение на 10 минути или при 61 градуса в продължение на 4 минути. В този режим евентуалните кисти там гарантирано биват унищожени. Приготвянето на месо в микровълнови печки невинаги осигурява безопасността поради неравномерното му нагряване;
- замразяването на месото и държането му при температура от минус 12 до минус 20 градуса също позволява да бъдат унищожени кистите с токсоплазмите;
- филтрирайте и кипвайте небутилирана вода, когато я използвате за пиене, за да отстраните овоцитите от нея.
Напоследък се изучава възможността за влияние на инфекцията Toxoplasma gondii върху поведението на заразения човек. В частност, има вероятност, че токсоплазмите може да бъдат потенциална причина за шизофрения и поява на суицидни (тласкащи към самоубийство) наклонности. Разбира се, към такива изследвания трябва да се отнасяме предпазливо, защото се изучават неголеми групи хора, които често живеят в различни условия.
Изводи.
Рискът от заразяване с "котешка тения" директно чрез котките е доста нисък. Повечето хора се заразяват с токсоплазми по други пътища, главно чрез храната. Спазването на обичайните ежедневни  хигиенни процедури може радикално да намали риска от заразяване с токсоплазма както от котки, така и от други източници.
===